‘Kategorija starije dobne skupine’ iz radionice informatičkih bisera

Mislite li da ljubičasti maslačak raste iz bijele trave? Jeste li ikad čuli za mjesečevo svjetlo što sjaji iz Saturnovih prstena? Niste.

Vjerojatno niste čuli ni za ‘kategorija starije dobne skupine’, a mogli ste, da vas je ‘zapalo’. O čemu je riječ?

Pokušavajući opravdati zašto učenik Dominik Fistrić prošle godine nije proglašen pobjednikom među četvrtim razredima, nego trećim među petim razredima, gospodin ravnatelj agencije odlučio je to ‘objasniti’ slijedećim riječima: „U odgovoru nadalje stoji kako su zadatci za natjecanje pisani za učenike petog razreda, a ne četvrtog te je učenik od strane mentora trebao biti upoznat da se natječe u kategoriji starije dobne skupine i time da će u toj dobnoj skupini i biti rangiran“.  No to nije sve. Gospodin ravnatelj, sa svojim stručnim timom, učenikovoj je majci dodatno ‘pojasnio’ i slijedeće: „Učenik Dominik Fistrić na državnom natjecanju Infokup 2011 bio je jedini sudionik u dobnoj skupini učenika četvrtog razreda osnovnih škola obzirom na sve kategorije koje su to dopuštale.“

Kategorije su jedno, a natjecateljske skupine nešto drugo. Kao što nema ljubičastog maslačka koji raste iz bijele trave, tako ne postoji ni kategorija dobne skupine, niti kategorija natjecateljske skupine, pa je jasno da ne može postojati ni kategorija starije dobne skupine. Konstatirati da je učenik bio „jedini sudionik u dobnoj skupini učenika četvrtog razreda osnovnih škola“ je također potpuni promašaj jer za najmlađe natjecatelje postoji samo skupina natjecatelja do petog razreda uključujući i peti. Učenik se, u skladu s pravilima, prema jedinstvenoj listi pozivanja do petog razreda uključujući i pete, kao jedini četvrtaš, plasirao na državno natjecanje. Prema jedinstvenoj ljestvici poretka znači da je to manje povoljno za mlađe, i da su se na toj listi pri vrhu zasigurno lakše mogli naći petaši, nego li njihovi mlađi kolege, četvrtaši, trećaši ili drugaši. Sve navedeno se dogodilo u točno određenoj kategoriji, odnosno područja natjecanja koji ima naziv Primjena algoritama – Logo, i promatra se samo ta kategorija, a ne kako mr. V.F. potpisuje logičku besmislicu, „obzirom na sve kategorije koje su to dopuštale“.

U natjecanju osnovnoškolaca postoje četiri kategorije, a učenici se na natjecanje mogu plasirati unutar kategorije (područja natjecanja ili podnatjecanja) u kojoj se žele nadmetati. Jedan učenik može se natjecati u više kategorija, slikovito rečeno može napraviti softverski rad (Razvoj softvera), natjecati se u programiranju (Primjena algoritama) ili u Osnovama informatike. Nakon što se prijavi u natjecanje biva razvrstan u odgovarajuću skupinu natjecatelja (dobnu skupinu). A skupine natjecatelja su različite ovisno o kategoriji natjecanja. U kategoriji Razvoj softvera u jednoj natjecatelskoj skupini su svi osnovci, a u drugoj svi srednjoškolci, a tako je i u kategoriji Osnove informatike. U kategorijama natjecanja u programiranju (Primjena algoritama) osnovnoškolci su podijeljeni u četiri natjecateljske skupine, a srednjoškolci u dvije. Svi učenici koji spadaju u istu skupinu uvijek rješavaju identične zadatke. Način pozivanja učenika na višu razinu natjecanja propisan je posebno za svaku kategoriju. Županijska povjerenstva pozivaju učenike na županijsko natjecanje prema svojim unaprijed utvrđenim pravilima i imaju slobodu u odnosu na postignute rezultate i raspoložive računalne i druge resurse. Međutim, na državno natjecanje pozivaju se učenici prema striktno odredbama iz poglavlja o pozivanju, i to na osnovu jedinstvene ljestvice poretka. Jedinstvena ljestvica poretka znači da se pri pozivanju na višu razinu gledaju svi učenici unutar iste dobne skupine (npr. kod osnovaca učenici svih razreda do petog uključujući i peti, ili kod srednjoškolaca učenici prvih i drugih razreda srednjih škola, odnosno trećih i četvrtih).

Po završetku svih razina natjecanja Poredak učenika nakon natjecanja i priznanja izrađuje se na način koji je propisan tim poglavljem. Nakon vrednovanja učeničkih rješenja odgovarajuća Povjerenstva (Županijsko ili Državno) moraju izraditi privremenu ljestvicu poretka po kategorijama i to za kategorije iz programiranja po razredima. U podnatjecanju (kategoriji) iz osnova informatike za srednje škole ljestvice poretka se izrađuju po vrsti škole (prirodoslovno matematičke gimnazije, opće jezične i klasične gimnazije i strukovne škole). Nakon svih natjecanja slijedi rok žalbe od pola sata. Pisanu žalbu podnosi učenik u dogovoru s mentorom. Pogledajmo izvadak iz propozicija i zatim ‘darovite uratke’ na istu temu.

EVO IZVATKA IZ PROPOZICIJA:

Kategorije natjecanja

 • Za osnovnoškolce:

–          razvoj softvera

–          primjena algoritama

 • uporabom programskog jezika LOGO
 • uporabom programskog jezika BASIC/PASCAL/C/C++

–          osnove informatike.

Skupine natjecatelja

 • Razvoj softvera

–          osnovnoškolska skupina (svi učenici bez obzira na razred koji pohađaju)

–          srednjoškolska skupina (svi učenici bez obzira na razred koji pohađaju)

Učenici mogu rad raditi samostalno ili u paru.

 • Primjena algoritama

–          osnovnoškolci

 • do petog razreda uključujući peti razred
 • šesti razred
 • sedmi razred
 • osmi razred

–          srednjoškolci

 • I. skupina – učenici prvoga i drugoga razreda srednje škole
 • II. skupina – učenici trećega i četvrtoga razreda srednje škole
 • Osnove informatike

–          osnovnoškolska skupina (svi učenici bez obzira na razred koji pohađaju)

–          srednjoškolska skupina (svi učenici bez obzira na razred koji pohađaju)

Poredak učenika nakon natjecanja i priznanja:

Povjerenstvo nakon vrednovanja učeničkih rješenja izrađuje privremenu ljestvicu poretka po kategorijama i to za kategorije iz programiranja  po razredima,  za osnove informatike srednje škole po vrsti škole (prirodoslovno matematičke gimnazije, opće jezične i klasične gimnazije i strukovne škole). Nakon toga slijedi rok žalbe od pola sata. Pisanu žalbu podnosi učenik u dogovoru s mentorom.

Način pozivanja učenika na višu razinu natjecanja

Županijska povjerenstva pozivaju učenike na županijsko natjecanje prema svojim unaprijed utvrđenim pravilima.

Na državno natjecanje pozivaju se učenici na osnovu jedinstvene ljestvice poretka i to:

 • za kategoriju LOGO:

–       načelno osam učenika do 5. razreda

–       načelno osam učenika 6. razreda

–       načelno sedam učenika 7. razreda

–       načelno sedam učenika 8. razreda

 • za kategoriju Basic/Pascal/C/C++:

–       načelno pet učenika do 5. razreda

–       načelno 5 učenika 6. razreda

–       načelno 10 učenika 7. razreda

–       načelno 10 učenika 8. razreda

 • za kategoriju osnove informatike za osnove škole ukupno se poziva 30 učenika po principu prvak iz svake županije ukoliko je osvojio minimalno 50% bodova od prosjeka svih natjecatelja na županijskoj razini, a preostali učenici po službenoj zajedničkoj ljestvici poretka svih natjecatelja u kategoriji
 • za kategoriju razvoj softvera osnovne škole poziva se do 15 radova po prosudbi državnog povjerenstva
 • za kategoriju Pascal/C/C++ za I. skupinu  poziva se po osam učenika prvog odnosno drugog razreda i još četiri učenika koji su osvojili najveći broj bodova na županijskom natjecanju a nisu među osam najboljih u svom razredu
 • za kategoriju Pascal/C/C++ za II. skupinu  poziva se po devet učenika trećeg odnosno četvrtog razreda i još sedam učenika koji su osvojili najveći broj bodova na županijskom natjecanju a nisu među osam najboljih u svom razredu
 • za kategoriju osnove informatike srednje škole poziva se: načelno sedam učenika prirodoslovno matematičkih gimnazija, načelno sedam učenika strukovnih škola i načelno šesnaest učenika ostalih gimnazija
 • za kategoriju razvoj softvera srednje škole poziva se do 15 radova po prosudbi državnog povjerenstva

U iznimnim slučajevima i iz opravdanih razloga (npr. teža bolest, smrtni slučaj, neodgodiva spriječenost, …), Državno povjerenstvo, a na prijedlog stručnog povjerenstva, može nekog natjecatelja direktno pozvati na državno natjecanje.

Desetak minuta pažljivog čitanja je bilo dosta da se shvati bit iz pravilnika, a oni koji vode natjecanja to nisu učinili. Žalosno, ali istinito. Vode natjecanja, a uopće ne razumiju ‘svoje’ propozicije niti im je stalo do njih. Ne razlikuju kategorije natjecanja od natjecateljskih skupina, ne razlikuju način pozivanja županijsko ili državno natjecanje od načina utvrđivanja poretka učenika nakon natjecanja. I ne znaju da su svi rezultati na ljestvicama poretka uvijek službeni, i oni privremeni i oni konačni.