Oni itekako razumiju da nemaju pravo nikom uskraćivati slobodu izbora, ali ih nitko ništa ne pita.

Informatičke olimpijade prepoznate su na svim svjetskim top institucijama i uspjeh na takvom tipu natjecanja puno je bolji pokazatelj raznih sposobnosti, nego li uspjeh u školi. A upravo informatičari imaju najbolje međunarodne rezultate.  Međutim, to im ništa ne vrijedi jer imaju probleme s neznanjem ‘dirigenata’ koji ne znaju sastaviti ni ljestvice poretka po pravilniku, a druge strane preko noći mijenjaju upute za sva natjecanja te najprije onemogućavaju darovite učenike nižih razreda da u njima sudjeluju, a potom zabranjuju da se u sustav natjecanja unose istiniti podaci o stvarnim mentorima, propisujući da mentor mora imati radnu knjižicu u školi ili učeničkom domu.

Posebna uloga namijenjena je ravnateljima škola, koji bi prema našim ‘agentima’ morali biti partijski komesari koji bi u ime ‘aZOO ormara’ morali uokolo naređivati tko će kome biti mentor te ih sveudilj i imenovati.

Najprije promotrimo članak 1.4. Uputa.

Njegova je bit da je definicija mentora da je to ‘osoba’ koja je učenika pripremila za natjecanje. Ta osoba može biti muško, žensko, nastavnik, učiteljica, stručni voditelj, Kinez, Žužić, Pavuna, roditelj, učenik sam sebi. Naglasak u članku je na dvije stvari: a) ‘u pravilu’ i b) ‘koji/a ga je pripremao/la za natjecanje ili smotru’.

Pogledajmo članak:

1.4.         Jednog ili više učenika/ca na natjecanju ili smotri u pravilu prati mentor/ica (učitelj/ica, nastavnik/ica ili stručni/a voditelj/ica) koji/a ga je pripremao/la za natjecanje ili smotru.

I to je sasvim korektna odredba, osim što iza riječi ‘mentor/ica’  treba dodati ‘menore/ice’, kako bi se naglasila mogućnot da se može evidentirati više osoba.

Jasno je svima osim ‘ormaru’ da iz ove definicije ne proizlazi nikakva isključivost. To se i vidi iz sadržaja donjeg  članka, a prije ‘demokratskih promjena’ koje su ispale iz ormara.

Pogledajmo članak prije ‘demokratskih promjena’:

1.15.       Ravnatelj škole imenuje mentora koji ima stručna znanja za pripremu učenika. U pravilu to je radnik škole koji izvodi redovnu nastavu, izbornu nastavu i izvannastavne aktivnosti. Ako takvog radnika škola nema ili je maksimalno zadužen redovitom nastavom, ravnatelj škole može imenovati vanjskog suradnika koji ima stručna znanja iz odgovarajućeg područja.

U ovom članku je neprirodan samo glagol ‘imenuje ili imenovati’ jer bi umjesto njega moralo pisati ‘potvrđuje i evidentira ili potvrditi i evidentirati’. Uz to ima i isti singular umjesto plurala kod riječi ‘mentora’, trebalo bi pisati ‘mentora/e’ tako da se podrazumijeva mogućnost evedentiranja više osoba. Zašto ne evidentirati sve osobe koje stvarno potiču darovitost, u ovom slučaju kao istinski mentori? Vidljivo je da u točki 1.15. malo razrađen članak 1.4., i da nema  isključivosti koje su na mig ravnatelja Agencije u Upute odjednom ubačene 4.12.

No što se dogodilo s člankom 1.15. nakon što je ‘demokratskom promjenom’ ispao kao kostur iz info ormara?

Pogledajmo izmijenjeni članak nakon ‘demokratskih promjena’:

1.15.       Ravnatelj škole imenuje mentora koji ima stručna znanja za pripremu učenika. Mentor učeniku    natjecatelju može biti isključivo odgojno-obrazovni radnik (učitelj, nastavnik ili stručni suradnik) zaposlen u školskoj ustanovi (osnovnoj školi, srednjoj školi ili učeničkom domu).

Pojavila se riječ ‘isključivo’ čime je članak 1.15 poništio smisao članka 1.4., umjesto da ga samo malo razradi, kao što je bio slučaj svih prethodnih godina. Mentor može biti i stručni suradnik zaposlen u školskoj ustanovi, a takvih suradnika sa specijalističkim programerskim znanjima i vještinama nema u Zakonu o odgoju i obrazovanju. Proizlazi da mentor može biti knjižničar, pedagog i slično. Pogledajmo članak 100, stavak (4) Zakona:
(4) Stručni suradnici u školskoj ustanovi su: pedagog, psiholog, knjižničar, stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila.

Dakle, o čemu je riječ? O nesposobnosti, ili možda i o petljaniji i muteži?

Idemo sada malo razmišljati zdravim razumom obična čovjeka, obrazovnjaka, kulturnjaka, sportaša, novinara ili učenika i roditelja.

Tko sudjeluje u procesu mentoriranja? Ravnatelj, ministar, ‘agenti’ ili samo učenik i mentor(i).

Tko je jedina osoba koja nepobitno znade tko joj je mentor?

UČENIK! ( I njegov roditelj-skrbnik.)

Tko je osoba koja mora znati tko je učenik s kojim radi, priprema ga za natjecanja i mentorira?

MENTOR!

Ako učenik ‘Pero’ kaže da mu je menor osoba ‘Ždero’, i ako zatim osoba ‘Ždero’ izjavi da je za natjecanje pripremila učenika koji se zove ‘Pero’, je li jednoznačno utrvđeno tko je učenika pripremao za natjecanje?

JEST !

I šta onda, odnosno koga, treba ravnatelj ‘imenovati’?

Ništa i nikoga, on mora samo potvrditi i evidentirati točan podatak!

Međutim, što ako osoba  ‘MABA’ napiše da je za natjecanja spremila učenika koji se zove ‘ŽABA’, a učenik ‘ŽABA’ kaže da s njim ni minute nije radila ‘MABA’, što sad? U takvom slučaju bi ravnatelj najprije morao pozvati na red školskog informatičara i reći mu: što to radiš, dužan si mi osigurati istinite podatke o tome tko je mentor ‘ŽABI’! A zatim bi morao zatražiti roditelje da potpišu Izjavu o tome tko je uistinu njihovo dijete pripremio za natjecanje.

I nakon svega toga onda lijepo taj istinit podatak ‘potvrditi i evidentirati’.

Jasno, ako školski informatičar svoj posao obavlja kako valja, onda neće ni nastajati sporne situacije.

A što s Državnim povjerenstvom za informatička natjecanja i s onima koji su ovakve modificirane Upute uz znanje ravnatelja aZOO i suglasnost Ministra stavili na web stranicu Agencije 4.12.2012.?

Objavimo njihova imena, oni su nametnuli odredbe kojima nas sve zajedno vuku nazad!

Te odredbe mogu poslužiti isključivo za utaju stvarnih osoba koje su učenike pripremile za natjecanja. A ne ni za kakvo dobro!

I ne samo to, te iste osobe su u prethodnim godinama djeci oduzimale Oskare znanja i utajile Vladi RH točne podatke o državnim pobjednicima, dakle utajile su identitet izvanserijski darovitih najmlađih učenika u povijesti RH.

Navedene promjene i postupci ne samo da su protuprirodne i suprot Ustava RH, nego se i rugaju međunarodnim normama.

Kakva bi uloga ravnatelja prirodno bi morala biti? Što ravnatelj ne bi smio?

Ravnatelji osnovnih škola ne smiju imenovati (određivati) mentore.

Nitko ta prava ne može putem ‘kvazi uputa’ oduzeti darovitom učeniku ni roditelju.

Što bi ravnatelj morao?

Ravnatelj bi morao osigurati obrazovnoj zajednici UNOS TOČNOG I ISTINITOG PODATKA u sustav natjecanja, te po potrebi provjeravati jesu li podaci o mentorima koje je dostavio školski informatičar točni i istiniti.

On je dakle, nakon školskog informatičara prva karika u provjeri koja skrbi da svi podaci moraju odgovarti stvarnom radu i zaslugama, sukladno odgovarajućem zakonu.

On je taj koji mora narediti školskom informatičaru da pazi kako bi svi prikupljeni podaci bili točni.

A ne osobno naređivati i određivati (izabirati i imenovati) osobu koja će biti upisana kao mentor.

TKO IMENUJE MENTORA?

Mentora imenuje isključivo učenik u dogovoru s roditeljem, a ako željeni mentor ne može prihvatiti mentorstvo onda treba prema odabiru učenika eviedentirati drugonavedenog ili odabrati i potvrditi zamjenskog.

Pogledamo li kako su to godinama rješavali oni najbolji, vidjet ćemo da ima odličnih primjera, još iz 2005. Neki su tada uveli Natjecateljski list u kojem su postojala polja za upis predmetnog nastavnika, zatim osobe koja je učenika prijavila za natjecanje i zasebno polja za unos mentora gdje su se mogla unijeti minimalno dva mentora. Vidjet ćemo i da su se radile provjere upisanih podataka prije sedam osam godina. Nažalost, vidljivo je da je bilo i slučajeva kada je za mentora sama sebe upisivala osoba koja nije ni minute radila s učenikom. Slučajeva, kada su roditelji nakon takvih poteza, morali svojim potpisanim izjavama prokazali ‘obmanicu’ i onda imenovali istinskog mentora, što je i prirodno.

U središtu natjecanja uvijek mora biti učenik i njegova obitelj, oni su ti zbog kojih mi svi postojimo.

Mi njih opslužujemo, i slušamo njihov glas.

Mi smo zbog njih tu, a ne oni zbog nas.

Organizator niti jednog natjecanja nema pravi IMENOVATI odnosno određivati mentore, to pravo pripada natjecatelju!

A zašto poneki ravnatelj šutke provodi ‘čudne stvari’, sam Bog će znati. Na sreću za učenike,  u devedesetpostotnoj  većini  su oni oprezni i korektni ravnatelji koji zaobilaze te neprirodne odredbe, jer ne žele ići protiv svoje savjesti ni svojih učenika.

Oni itekako razumiju da nemaju pravo nikom uskraćivati slobodu izbora, ali ih nitko ništa ne pita. Nadamo se da neće biti razriješeni putem medija, ako stanu na stranu obrane učeničkih i roditeljskih prava. A oni rijetki, koji će se usuditi da mentore imenuju ili promjene bez dogovora i pristanka roditelja – oni će se sami staviti na stup srama, i otići. Njima je ravnateljevanje ionako samo usputni posao (glavni posao je preskakivanje u pobjednički politički tabor).

Bilo je i slučajeva kad su neki školski informatičari većih škola ili inzistirali kod ravnatelja ili prenosili učenicima navodne preporuke ravnatelja da se za mentora upišu isključivo predmetni nastavnici. I činili veliki obrazovni prijestup: utaju istinitih podataka i identiteta zaslužnih ljudi koji su učili darovite. Nažalost.

Ima primjera da su daroviti stariji učenici i bivši natjecatelji godinama mentorirali svoje nasljednike, a nagrade, pa i financijske dobijali su profesori.

Nije li to utaja?

Je li to za STUP SRAMA?

Ili za bodove i promaknuća koje su potom dobivali od našeg ORMARA s kosturima?

Vlasti se mijenjaju, a ormar s kostima je konstanta, negativna.

Opametimo se.

Hrvatsku naprijed može povući samo istina.

Poput one o Domovinskom ratu.

Čovjeka može osloboditi jedino ormar!

Istražili smo najnovije ‘prekonoćne’ izmjene pravilnika o informatičkim natjecanjima te Uputa za provedbu svih učeničkih natjecanja i smotri. I što smo uočili?

Najprije je promijenjen pravilnik o informatičkim natjecanjima, početkom studenog.

Ističemo dvije stvari..

Prvo, u pravilnik je ugrađena odredba da se ljestvica poretka mora sačiniti PO DOBNIM SKUPINAMA. Ta je odredba zamijenila onu staru, ‘ PO RAZREDIMA’, uvedenu radi zaštite najboljeg interesa djeteta, a koja je na snazi bila od početka stoljeća.

I drugo, ujedno je iz popisa dobnih skupina izbačena dobna skupina ‘do petog razreda, uključujući i peti’, čime je učenicima nižih razreda, nakon dvanaestak godina onemogućeno sudjelovanje u natjecanjima. U tekstu pravilnika pojavljuje se uz dobne skupine oznaka (1*) te u komentaru obrazloženje ‘sukladno točki 10.10.1 Uputa’. Sve ove promjene bile su vidljive samo na stranicama www.infokup.hr .

Sve se to, dakle, dogodilo početkom studenog.

Nakon tjedan dana i naših napisa, iz kojih je bilo vidljivo da navedene točke 1.10.1 nikad nije ni bilo u Uputama za sva natjecanja, odjednom se na stranicama www.azoo.hr dogodila promjena. Nestale su stare upute za sva natjecanja koje su vrijedile godinama, jasno, a svi koji su imali spremljenu adresu poveznice na te upute, ostali su u šoku.

NEMA. ŠUPLJE. NE MOŽE SE DOHVATITI. POPAPALA MACA!

No ugledali su tekst “Upute za natjecanja i smotre…”, na drugom mjestu na stranici i pomislili, sve je u redu, Upute su samo premještene na novo mjesto na stranici.

No kada su ih otvorili imali su što vidjeti.

Pred oči im je došao ormar iz kojeg ispadaju kosturi.

Evo prvog kostura.

1.10.    Sudjelovanje na svim razinama natjecanja i smotri mora proizlaziti iz redovitog školskog programa i izvannastavnog rada koji se provodi tijekom školske godine i sastavni je dio godišnjega plana i programa rada škole, kojim se na početku školske godine utvrđuje: broj skupina, vrste, vrijeme i mentori.

Tako je glasila ova točka svih prethodnih godina. A što je upalo pri ispadanju iz ormara?

1.10.    Sudjelovanje na svim razinama natjecanja i smotri mora proizlaziti iz redovitog školskog programa i izvannastavnog rada koji se provodi tijekom školske godine i sastavni je dio godišnjega plana i programa rada škole, kojim se na početku školske godine utvrđuje: broj skupina, vrste, vrijeme i mentori.

1.10.1. Na natjecanjima u pravilu sudjeluju učenici 7. i 8. razreda osnovne škole i učenici srednjih škola. Iznimno na pojedinim natjecanjima sudjeluju i učenici 5. i 6. razreda osnovne škole.

U ovom članku se ne vidi kako je točka 1.10.1 doslovce UTISNUTA u upute. Ne umetnuta, nego li utisnuta, ugurana i zgužvana. Kostur broj jedan je dešifriran.

Evo kostura broj 2.

1.15.        Ravnatelj škole imenuje mentora koji ima stručna znanja za pripremu učenika. U pravilu to je radnik škole koji izvodi redovnu nastavu, izbornu nastavu i izvannastavne aktivnosti. Ako takvog radnika škola nema ili je maksimalno zadužen redovitom nastavom, ravnatelj škole može imenovati vanjskog suradnika koji ima stručna znanja iz odgovarajućeg područja.

Tako je glasila ova točka svih prethodnih godina. A što je nestalo i upalo pri ispadanju iz ormara?

1.15.    Ravnatelj škole imenuje mentora koji ima stručna znanja za pripremu učenika. Mentor učeniku natjecatelju može biti isključivo odgojno-obrazovni radnik (učitelj, nastavnik ili stručni suradnik) zaposlen u školskoj ustanovi (osnovnoj školi, srednjoj školi ili učeničkom domu).

Nestale su dvije rečenice, a upala je jedna nova.

Kostur broj 2 je isto dešifriran. Dakle, oba kostura su dešifrirana, a poznati su i vlasnici ormara iz AZOO te odobravatelji i nalogodavci iz MZOS-a.

Koje su posljedice nehigijene i nereda u ormaru i zašto su kosturi uopće pobjegli s nastave biologije?

Posljedice su dokučive odmah, a oni najdarovitiji učenici nižih razreda osnovnih škola u Hrvata su ih osjetili na svojoj koži. Zabranjeno im je natjecati se dok ne upišu peti razred.

E, naš dragi Mozarte, Mozarte, pokoj ti duši, odzvonilo je i tebi! Nema iznimaka, kakva darovitost, ti’š bit’ pametan onda kada ti ja to kažem, rekao je naš skupocjeni ormar.

Posljedice su odmah osjetili i najbolji mentori koji ne rade u OOU (odgojno obrazovna ustanova). Poruka je jasna, svi vi najbolji programeri koji ste djecu naučili programirati, možete vi raditi koliko hoćete, ali vaš rad će se pripisati bilo kome tko ima radnu knjižicu u OOU, ali nikako onome tko je stvarno radio i tko Hrvatsku vuče prema društvu znanja. Dragi olimpijci i vrhunski stručnjaci, vi samo radite, a info-ormar će evidentirati sam sebe.

Dodatna poruka za djecu i roditelje glasi: djeco, dragi roditelji, vidite da nije potrebno raditi i znati, jer mentor može biti bilo tko i ne mora raditi ni minute s vama.

A poruka za našu Lijepu Hrvatsku? Predsjedniče i premijeru, draga Vlado, predsjedniče Sabora, dame i gospodo zastupnici, a naposlijetku i ‘draga nacijo’ (da ne zaboravimo Gobca), Državo naša, nemojte si umišljati da ćete ikad imati točne i istinite podatke o zaslužnim osobama za rad s darovitim informatičarima, a vjerojatno i šire.

Vama ti podaci ni ne trebaju, imate ormar – on sve zna.

A poruka za kardinala i drage nam biskupe?

U zabludi ste, teškoj zabludi, istina ne oslobađa!

Čovjeka može osloboditi jedino ormar!

Pravilnici i upute o natjecanjima stavljeni su u borbu protiv znanja i istine.

Netko je spominjao STUP SRAMA, ima li ovo nekave veze s tim?

Ma nema, tamo je riječ o utaji poreza, a ovdje tek o utaji istinitih podataka i identiteta sposobnih ljudi.

S predumišljajem.

Je li Ministar Jovanović dao zeleno svjetlo AZOO za anticivilizacijski pravilnik o natjecanjima iz informatike?

Je li Ministar Jovanović doista odobrio novi pravilnik o natjecanjima iz informatike, pokazat će tjedni koji su pred nama. No ostat će ružan trag još ružnijeg pokušaja. U ime nepostojećeg članka Uputa za sva natjecanja, kako je u svojem javnom pismu Ministru napisao jedan roditelj, najmlađi programeri su odstranjeni iz natjecanja. Agenciji i njenom dijelu koji se ‘brine’ o informatičkim natjecanjima, nije bilo važno da isprave nepravdu učinjenu najmlađima učenicima.

Nekoliko godina nisu poštivali pravilnik, a sada su donijeli NOVI PRAVILNIK, iz kojeg proizlazi jedna velika istina. da je ovakav pravilnik bio na snazi proteklih godina, učenici od prvog do četvrtog razreda zaista ne bi mogli biti pobjednici državnog natjecanja! Zašto? Zato jer na takvo natjecanje ne bi mogli ni pristupiti. Odredbu o tome da se ljestvica poretka mora sastaviiti PO RAZREDIMA, a koja je bila na snazi svih ovih godina, zamijenili su odredbom da se poredak nakon natjecanja mora napraviti prema dobnim skupinama, u kojim nisu predvidjeli učenike nižih razreda.

Time su uspjeli dokazati i jednu izuzetno vrijednu, najvažniji stvar!

Dokazali su da su zadnje tri godine uistinu pogrešnom primjenom propozicija oštetili one najmlađe!

Jasno, dokazali su i još jednu, puno širu stvar, a to je – da se prikrivanje vlastitih pogrešaka uvijek razbije o glavu!

U ime roditelja informatičkih natjecatelja, kao i onih zanesenjaka u upravi, koji ovaj problem razumiju i žele razriješiti, hvala im na priznanju!

To priznanje je barem mala satisfakcija nekima od roditelja čija su djeca iznimno darovita da se bez problema nadmeću sa svojim starijim kolegama, a ipak tako mala, čak previše mala, da im se mora odlučno birokratski zabraniti sudjelovanje na državnim natjecanjima u školskom sustavu RH.

Ipak, ima i odgovornih ljudi na različitim razinama vlasti koji nađu načina da komuniciraju sa svojim građanima, pa čak zatraže i koji detalj više. Jasno ima i odlučnih roditelja koji pravilnike razumiju puno slojevitije i suptilnije nego oni koji ih pišu, i ne boje se vlastitog mišljenja!

Evo primjera:

“Sent: Tuesday, November 27, 2012 7:38 AM
To: ured@predsjednik.hr
Subject: Informaticka natjecanja

Poštovani gospodine predsjedniče,

Otkad postoje natjecanja iz informatike u Hrvatskoj, u njima su sudjelovali
i učenici od prvog do četvrtog razreda i ponekad se čak plasirali na državno
natjecanje. Zadnjih godina državno povjerenstvo zaboravilo je pročitati da u
propozicijama piše da se rang liste nakon natjecanja izrađuju po razredima,
pa im nisu uručivana priznanja za postignuti rezultat. Kako nikakve žalbe
nisu pomagale, kao roditelji obratili smo se i Vama za pomoć. Ne samo da
greška nije ispravljena, nego je ove godine kao znak osvete nama roditeljima
i našoj djeci, po prvi put zabranjen nastup na natjecanjima učenicima koji
pohađaju prva četiri razreda osnovne škole.
Molim Vas da učiniti što je u Vašoj moći da sprijećite ovu sramotu i
nepravdu prije nego što urodi još većim progonom nadarenih i onih koji ne
žele samo poginjati glavu nego i razmišljati njome i reći istinu. Moj
osmogodišnji sin natjeran je u plač ovakvim birokratskim ponašanjem i tko
zna kakvo šikaniranje još očekuje njega, mog starijeg sina, mene i ostale
koji smo se usprotivili pogreškama.

Srdačan pozdrav,
Vlado Lendvaj”

Upute i pravilnici nisu važni! Umjesto priznanja za 1. mjesto, dva desetgodišnjaka dobila zahvalnicu (?!?) za postignuti rezultat.

Jučer je održana središnja svečanost podjele tzv. Oskara znanja državnim prvacima. Kao što bi rekli mnogi državni prvaci, najvažniji su naši stvarni rezultati, a ne dodjela svima jednakih„unificiranih kipića“. Ipak, lijepo je da se može dati znak pažnje onim najboljima. Bilo bi puno ljepše kad bi ovakvih znakova pažnje bilo puno više, kao što je zgodno izjavio predsjednik Republike Hrvatske, dr.sc. Ivo Josipović, na ovogodišnjoj podjeli Harward Book Award za Hrvatsku.

Da, bilo bi puno bolje kada bi se i ovi ‘kipići’ razlikovali po predmetima, ili bar po obrazovnim srodnim područjima. Tada se ne bi događalo da isti učenik ima pet istih kipića, i da na prvi pogled ne razlikuje kipiće iz područja koje pokriva Ruđer Bošković, od područja koje pokriva Oton Kučera, Vladimir Prelog ili Božo Težak, ili Marko Marulić i Faust Vrančić, od područja Nikole Tesle itd. itd.

No dobro nije sad tema koje sve, pa i  nacionalno vrijedne stvari i događaje može upropastiti uravnilovska administrativna svijest.

Međutim, kada dva učenika koji imaju po deset ili jedanaest godina, umjesto priznanja za pobjedu na državnom natjecanju, dobiju zahvalnicu, to mora biti znak za uzbunu!

Pazite, sva natjecanja i smotre u školskom sustavu Republike Hrvatske, pokrivena u Uputama za provedbu natjecanja i smotri, koje imaju svoj opći posebni dio. Osim toga za svako natjecanja postoje odgovarajući pravilnici odnosno propozicije natjecanja. U Uputama postoji točka 12. Koja utvrđuje način na koji se dijele priznanja, pohvalnice i zahvalnice.

12.1. Učenici/ce koji/e na natjecanjima osvoje prva tri mjesta dobivaju priznanja, ostali sudionici natjecanja dobivaju pohvalnice, sudionici smotri dobivaju pohvalnice, a mentori/ce i organizatori zahvalnice.

Dakle, najbiolje rangirani učenici dobivaju priznanja (što je i posve razumljivo), ostali učenici pohvalnici (što je isto tako u redu), a odrasli, mentori i organizatori zahvalnice (neki i nočane naknade). Posebna priznanja nisu predviđena.

Kao što vidimo, nije propisano ni da se Priznanja dijele samo za učenike od 5.r osnovne i za srednjoškolce, kao što je ‘mantrano’ na jučerašnjoj svečanosti u NSB.

No na jučerašnjoj, središnjoj državnoj svečanosti, na kojoj je sudjelovao i Ministar MZOS-a, organizatori iz AZOO podijelili su državnim prvacima za 2010. I 2011. Zahvalnice i ‘NO NAME’ kipića. Svakako je posebna ‘vrlina’ u prisustvu resornog ministra pričati i podijeliti stvari kojih nema u pravilnicima.

Ipak, istine radi, očito je da Ministar Jovanović nije supotpisao tu donju izmišljotinu! No, nažalost, potpisao je tzv. ‘Posebna priznanja’, tako da su dva malca, koji obojica spadaju u kategoriju Ponos Domovine, umjesto prizinanja za 1. mjesto, sukladno važećem pravilniku, dobila na brzinu izmišljena ‘posebna priznanja’, koja su možda bila i predstavljena kao “cjelovito rješenje problema”.

Znači li to da su dvojica učenika ‘potiho’, kao prvi u povijesti informatičkih natjecanja u Hrvata, promovirani u mentore i organizatore?

Dvoje učenika su zaboravili, jedan im nije došao, a preostaloj dvojici podijelili su samo ‘posebna priznanja’, koja uopće nisu propisana. Stvarno treba imati službeničke hrabrosti i najmlađim učenicima, koji su ostvarila regularnu pobjedu na državnim natjecanjima, umjesto priznanja za 1. mjesto dati posebna priznanja i ‘NO NAME’ kipiće. Najmlađi su dobili jednobojne kipiće,

za razliku od njihovih malo starijih kolega, koji su dobili šarene ‘NO NAME’ kipiće.

A sve su to uveli „od ove godine“. Početak uvođenja 13.6.2012.

Što je previše, previše je!

Pronađi si sam pobjednike, a ni autori nisu važni


Nakon završenog državnog natjecanja otvorili smo web portal Infokupa. Željeli smo vidjeti rezultate u natjecanjima iz programiranja za srednje škole. I što smo pronašli? Bili smo jako razočarani. Na jednom mjestu zajedno ‘nabacani’ učenici prvih i drugih razreda, a isto je i s učenicima trećih i četvrtih razreda. Pogledajte:

https://www.infokup.hr/natjecanje/dogadjaj/179/rezultati.

Zatim smo potražili propozicije natjecanja i vidjeli da su se ljestvice poretka u natjecanjima iz programiranja morale napraviti po razredima: „Poredak učenika nakon natjecanja i priznanja: Povjerenstvo nakon vrednovanja učeničkih rješenja izrađuje privremenu ljestvicu poretka po kategorijama i to za kategorije iz programiranja  po razredima“. Eto, u službenom portalu za informatička natjecanja nismo mogli doći do točnih podataka složenih na način na koji je propisan propozicijama. A tako je već nekoliko godina.

No dobro. Idemo vidjeti rezultate u kategoriji softverskih radova (Razvoj softvera). Pronađosmo samo podatke o nazivu rada, o školi i mentoru. Kategorija Razvoj softvera davno je osmišljena zbog darovitih učenika okrenutih stvaralaštvu, no nigdje ne pronalazimo najvažnijeg podatka: tko je mladi autor. Nažalost nismo pronašli niti oznaku je li rad nagrađen, pohvaljen, a bodove nismo ni očekivali, to bi bilo prenapredno.

https://www.infokup.hr/natjecanje/dogadjaj/193/rezultati.

Poruka je jasna:  pronađi si sam pobjednike, a ni autori nisu važni! Tko šljivi pravilnike!

Podijelili priznanja koja ne postoje u propisima

Prije početka samog natjecanja, na dan otvorenja, na portalu AZOO pronašli smo slijedeći tekst:

Ove godine posebno treba istaknuti učenike koji su pozvani na državno natjecanje, a postigli su izvrsne rezultate na županijskoj razini u kategoriji LOGO do 5. razreda i najmlađi su natjecatelji u posljednjih nekoliko godina koji su svojim izvrsnim rezultatom stekli pravo dolaska na državno natjecanje. To su učenici Dorijan Lendvaj, učenik 2. razreda Osnovne škole Popovača u Popovači te Ivan Jambrešić, učenik 3. razreda Osnovne škola A. G. Matoša iz Zagreba. Na samom otvaranju 21. Državnog natjecanja iz informatike i računalstva (Infokup 2012) ovim učenicima, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović uručio je posebno priznanje.

http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3398:uenici-2-i-3-razreda-osnovne-kole-izborili-pravo-sudjelovanja-na-dravnom-natjecanju-iz-informatike&catid=307:informatika–raunalstvo

Što su tim potezom učinili odgovorni iz AZOO? Umjesto da postupe po propozicijama i pričekaju završetak natjecanja i onda proslave što imaju najmlađeg pobjednika u povijesti, učenika 2.r Dorijana Lendvaja, te Ivana Jambrešića, drugog trećaša u povijesti koji se je izborio za državno natjecanje, oni su odlučili unaprijed podijeliti priznanja koja ne postoje u propozicijama. Dvojici najmlađih učenika u povijesti koji su se uspjeli probiti na državno natjecanje na osnovu za njih nepovoljne jedinstvene liste pozivanja za učenike do 5. razreda, dali su „Priznanje za izvrstan uspjeh i sudjelovanje na državnom natjecanju u kategoriji Algoritmi – Logo do petog razreda“, i napravili vijest za svoj portal!

Inače, Uputama za sva natjecanja je predviđeno da se priznanja mogu podijeliti za postignuti rezultat (1.-3. mjesta), a pohvalnice i zahvale dijele se za sudjelovanje, pri čemu oznaka „do petog razreda“ u pravilniku označava natjecatelje koji rješavaju iste zadatke i koji se temeljem jedinstvene liste (na kojoj mogu biti i mlađi) pozivaju na državno natjecanje. Pa čemu onda učenicima prije natjecanja unaprijed dijeliti priznanja za izvrstan uspjeh i sudjelovanje i kršiti Upute, točka 12.1, a da na samom natjecanju nisu još ni sudjelovali niti ostvarili ikakav rezultat?

Razlog je jednostavan i lako čitljiv. Bio je to samopromidžbeni potez DP-a u koji se dao uvući i ravnatelj AZOO! Umjesto da se sačeka da natjecanje otpočne i pripremi se za slavlje, organizatori su se odlučili za ceremoniju unaprijed kako bi ublažili ili prikriti pogrešku počinjenu prošle godine, kada je učenik 4.r. Dominik Fistrić, proglašen trećim među petašima, umjesto prvim među četvrtašima. A morali su samo pričekati da natjecanje u kategoriji Primjena algoritama – Logo započne. Jer, čim je natjecanje otpočelo, i čim su mu pristupili Dorijan Lendvaj i Ivan Jambrešić – Republika Hrvatska je imala dva nova najmlađa prvaka u programiranju! To bi bili razlozi za pravo slavlje, pa i komadić dodatne ceremonije!!!

Otac Ivana Jambrešića bio je i pononosan i zadovoljan, ali i nadasve ljut i razočaran. A tko ne bi bio, sin mu je dobio priznanje za izvrstan uspjeh i sudjelovanje prije samog natjecanja (!?!), i to za kategoriju natjecanja koja ne postoji, nije dobio priznanje za osvojeno prvo mjesto, iako je najbolji trećaš u državi, a ravnatelj AZOO se s njime unaprijed slikao.

„I sve unatoč propozicijama u kojima jasno piše da se priznanja za postignuti rezultat za kategorije natjecanja u programiranju moraju dati po razredima. Unatoč činjenici da postoje samo dvije kategorije za natjecanja u programiranju za osnovnoškolce: Algoritmi – Logo, u kojoj je sudjelovao moj sin Ivan, i Algoritmi – Basic/PASCAL/C“, nije krio svoje razočarenje. Uputio je pismo najodgovornijim obnašateljima državne vlasti nadajući se da će brzo reagirati i omogućiti da se sve greške isprave i zaštiti darovite programere te tako osigurati natjecanja dostojna njihove darovitosti.

Znaju li organizatori da ni razred ‘do 5. razreda’ ne postoji?

Sponzor BUG, koji je istu večer prije natjecanja žurno prenio identičnu vijest kao i AZOO, mogao se možda i više potruditi i stručno obraditi problem nepoštivanja propozicija.

A što možemo mi? Možemo se zgroziti postupcima i kritizirati ih jer nisu postupili ni po pravilniku ni u najboljem interesu djece.

Možemo se i našaliti i pohvaliti njihov štedljivi izum: DVA U JEDAN, pohvalnica i ‘priznanje’ na istom komadu kartona.

Pokušat će oni poklonit i Oskara ako treba, samo da prikriju pogrešku!

Ima li smisla sponzorirati one koji uskraćuju prava najdarovitijim učenicima?

Iz propozicija je preko noći nestala odredba o potrebnim kvalifikacijama predsjednika povjerenstva i još se nije vratila

Featured

Je li moguće da iz nekog pravilnika ili propozicija o natjecanju samo tako nestane odredba ili bitna rečenica? Nije? E, varate se. Jest, moguće je, i nažalost, zbilo se. Dogodilo se to u natjecanjima iz informatike, odnosno u pravilniku naziva “Natjecanje iz informatike  racunalstva novo” početkom 2010. godine, autorice Željke Knezović. U prvoj službenoj verziji pod gornjim naslovom nalazila se odredba o potrebnim kvalifikacijama predsjednika povjerenstva (plavo obojano).

Natjecanje iz informatike racunalstva novo

Nakon nekog vremena taj pravilnik je doživio promjenu. U nazivu je na početku i kraju dobio dva dodatka “NOVO-Natjecanje iz informatike  racunalstva i natjecanje iz izrade softverskih radova (INFO-kup natjecanje), a iz sadržaja je nestala rečenica koja zahtjeva da Predsjednik županijskog povjerenstva mora biti osoba s višegodišnjim iskustvom u informatici.

NOVO-Natjecanje iz informatike racunalstva i natjecanje iz izrade softverskih radova (INFO-kup natjecanje) 2010

Rečenica Predsjednik županijskog povjerenstva mora biti osoba s višegodišnjim iskustvom u informatici jednostavno je nestala, autorica novog dokumenta ostala je nepromijenjena, a posljedice su poznate. Na čelo informatičkih povjerenstava su mogle doći osobe bez ikakvog iskustva u informatici, a sve one osobe koje su suprot propozicijama na to mjesto pola godine ranije bile imenovane, gotovo da su dobile i ‘retroaktivni legitimitet’. Ljudi moji, je li to moguće?